Site Overlay

Projekty unijne

Rozstrzygnięcie ogłoszenia konkursu na linię produkcyjną strunobetonowych płyt kanałowych

Firma TOMBUD Tomasz Brol realizuje projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020:

Uruchomienie produkcji innowacyjnych prefabrykatów betonowych w oparciu o wyniki przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych.
Projekt został dofinansowany z środków programu RPO WŁ II. INNOWACYJNA I KONKURENCYJNA GOSPODARKA, II.3 ZWIĘKSZENIE KONKURENCYJNOŚCI MŚP, II.3.1 INNOWACJE W MŚP. Kwota dofinansowania: 3 499 320,00 zł. Celem projektu jest wdrożenie wyników częściowo samodzielnych a częściowo zleconych prac badawczo-rozwojowych. Prace te dotyczyły opracowania unikalnej receptury betonu pod kątem produkcji betonowych elementów prefabrykowanych w postaci innowacyjnych strunobetonowych płyt kanałowych.

Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji prefabrykowanych wyrobów betonowych, pozwalających na zasobooszczędne i szybkie realizacje obiektów budowlanych
Projekt został dofinansowany z środków programu RPO WŁ II. INNOWACYJNA I KONKURENCYJNA GOSPODARKA, II.1 OTOCZENIE BIZNESU, II.2.1 PROFESJONALIZACJA USŁUG BIZNESOWYCH. Kwota dofinansowania: 963 071,77 zł. Głównym celem projektu jest wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji prefabrykowanych materiałów budowlanych, których sposób wytwarzania oparto na najnowszych wynikach badań naukowych m.in. z Politechniki w Graz (Austria), wg których wydajny ekologicznie beton do produkcji prefabrykatów można wyprodukować ze zmniejszoną zawartością cementu stosując eko- i mikrowypełniacze.