Site Overlay

Projekty unijne

Firma TOMBUD Tomasz Brol realizuje projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020:

Uruchomienie produkcji innowacyjnych prefabrykatów betonowych w oparciu o wyniki przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych.
Projekt został dofinansowany z środków programu RPO WŁ II. INNOWACYJNA I KONKURENCYJNA GOSPODARKA, II.3 ZWIĘKSZENIE KONKURENCYJNOŚCI MŚP, II.3.1 INNOWACJE W MŚP. Kwota dofinansowania: 3 499 320,00 zł. Celem projektu jest wdrożenie wyników częściowo samodzielnych a częściowo zleconych prac badawczo-rozwojowych. Prace te dotyczyły opracowania unikalnej receptury betonu pod kątem produkcji betonowych elementów prefabrykowanych w postaci innowacyjnych strunobetonowych płyt kanałowych.