RODO

Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1) – dalej RODO – informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TOMBUD Tomasz Brol
  z siedzibą w Kozeninie 53C, 26-332 Sławno,
 2. Do Pani/Pana danych mogę mieć dostęp inne podmioty przetwarzające, np. podmioty
  z grupy TOMBUD Tomasz Brol, firmy prawnicze, informatyczne, podmioty wykonujące świadczenia zdrowotne, zakłady ubezpieczeń i inne na podstawie zawartych umów przetwarzania,
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane i wykorzystywane tylko i wyłącznie w celach związanych z realizacją przedmiotu umowy,
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez cały okres trwania przedmiotu umowy, a po ustaniu tego okresu przez czas wynikający z przepisów prawa,
 5. Podawanie danych jest warunkiem umowy i jest dobrowolne;
 6. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Swoich danych, po wniesieniu sprzeciwu przestaniemy je przetwarzać, chyba, że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Pana/Pani danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub ochrony roszczeń;
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści Swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy: tombud1996@o2.pl
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa unijnego rozporządzenia RODO.