Płyty drogowe

Opublikowane przez admin w dniu

PŁYTY DROGOWE TYPU MON Z BETONU C25/30W8 O WYMIARACH:

1. 300 x 100 x 15
2. 300 x 150 x 15

Kategorie: